Barion Pixel
Přeskočit na obsah

Podmínky ochrany osobních údajů

Lidskou řečí:

Jaké osobní údaje získáváme a proč je sbíráme

Komentáře

Když návštěvníci webu zanechávají na stránce komentářů sbíráme údaje, které jsou zobrazeny ve formuláři komentáře a také IP adresu uživatele a user-agent prohlížeče z důvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaných řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar pro ověření, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude vaše profilová fotografie veřejně zobrazena spolu s obsahem vašeho komentáře.

Multimédiá

Při nahrávání obrázků na webovou stránku nebo sociální sítě byste se měli vyhnout nahrávání obrázků s EXIF GPS údaji o poloze. Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit veškeré údaje o poloze z obrázků.

Soubory cookies

Pokud přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z účtu jsou soubory cookies odstraněny.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou o vás shromažďovat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí-stranné sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Při přidávání komentáře, komentář a jeho metadata jsou uchovávány odděleně. Díky tomu víme automaticky rozpoznat a schválit jakékoliv související komentáře, aniž musely být pozdrženy na moderační.

Pro uživatele, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách, ukládáme i osobní údaje, které poskytují, do jejich uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek také mohou zobrazit a upravit tyto informace.

Jaká práva máte nad svými údaji

Pokud na této webové stránce máte účet, nebo jste zde přidali komentář, můžete požádat o export vašich osobních údajů, které o vás ukládáme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete stejně požádat o vymazání osobních údajů. To se ale netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.


Oficiální znění podmínek ochrany osobních údajů:

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky ochrany soukromí uživatelů upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů ze strany Provozovatele a pravidla užívání cookies Provozovatelem.

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů dle zákona č. 18/2018 Sb. z. o ochraně osobních údajů je společnost Zuli s.r.o., IČ: 51649420, DIČ: SK2120732867, se sídlem: Rudohorská 33/A, Banská Bystrica, zapsané v OR OS Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č.: 33987/S.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel je oprávněn od Uživatelů požadovat některé osobní údaje pro účely jejich evidování, vedení jejich uživatelských profilů a plnění dohodnutých povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být poskytnuty služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

2.2 Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž na jejich ochranu používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nacházejí nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

2.4 Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv prostřednictvím e-mailu odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky požádat Provozovatele o informace ohledně účelu zpracování jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.

2.5 V případě prodeje zboží a služeb on-line bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje, uvedené v objednávce, pro účely plnění kupní smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vybavení případných nároků zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné na základě právních předpisů.

2.6 Osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat automatizovaně i manuálně a bude je předávat dalším osobám a to: smluvním partnerem zabezpečujícím plnění kupní smlouvy, např. zajištění provozu internetového obchodu, zpracování platby za zboží, dopravu zboží apod. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, v případě, že zákazník s poskytnutím osobních údajů pro tento účel nesouhlasí, není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.7 Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a během následující doby:
– údaje uvedené v rámci vytváření uživatelského účtu v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence uživatelského účtu daného Uživatele
– nebo do doby vyřízení všech objednávek Uživatele, případně pokud se dotyčná osoba nebude registrovat, tak po dobu 5 let od objednání zboží nebo služeb, podle toho, která z těchto událostí trvá déle.

3. Vaše práva

3.1 Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu, omezení, přenosnost, namítat zpracování osobních údajů a právo na likvidaci a další práva vyplývající z ustanovení § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. z. o ochraně osobních údajů.

3.2 Dotčená osoba má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotčená osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 5. právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 6. právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100,
 7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby,
 8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4; v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat e-mailem na adrese uvedené v kontaktní sekci.

3.3 Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotčených osob získané v souvislosti s registrací dotčených osob i vedením jeho uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele. Dotčené osoby berou na vědomí, že je na tyto e-mailové adresy Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení / newslettery, týkající se jeho vlastních služeb a zboží i dotazníky spokojenosti.

3.4 Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení / newsletterů na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na stránce a následně v každém jednotlivém obchodním oznámení. Odmítnutí dalšího zasílání oznámení je pro dotčenou osobu bezplatné.

Informace o používání cookies na www.cycologyczechia.cz

V souladu s § 55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Sb. z. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „Session cookie“, jsou jen dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do té doby, než ho zavřete. Dlouhodobé, tzv. „Persistent cookie“, zůstávají uložené v zařízení déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Nezbytné cookies umožňují:

 • zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu,
 • zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti.

Funkční cookies umožňují:

 • zapamatovat si vaše přihlašovací údaje,
 • zajistit bezpečnost po přihlášení,
 • zajistit jednotné působení celé stránky,
 • podporu „live chat“.

Výkonnostní cookies umožňují:

 • podporu výkonnosti stránky snížením doby nahrávání stránek, které navštívíte,
 • zvýšení spokojenosti uživatele.

Používání cookies

Používáním stránek cycologyczechia.cz provozovaných Zuli, s.r.o., vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Pokud nám nepovolíte použití cookies, určité funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měli. Nemohli byste například využívat možnost tvorby nákupního seznamu.

Instrukce na změnu nebo vymazání cookies najdete ve volbě „pomoc“ každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.


Oficiální znění:

4. IP adresy, cookies a profilování

4.1 Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy dotčených osob, a to výhradně pro účely evidence přístupu na své stránky. IP adresy nejsou poskytovány třetím osobám a na jejich zajištění používá Provozovatel odpovídající bezpečnostní opatření.

4.2 Provozovatel používá cookies k usnadnění používání svých stránek dotyčnými osobami, přihlašování na stránku a na vyhodnocování návštěvnosti stránky.

4.3 Používáním souborů cookies nedochází k porušování právních předpisů, neboť jejich používání nezpůsobuje shromažďování osobních údajů a ani jejich neposkytujeme třetím stranám. Každá dotčená osoba tím, že prohlíží naši internetovou stránku souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn i při návštěvě stránky a svůj souhlas uděluje tím, že dále prohlíží stránky. Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s používáním souborů cookies, soubory cookies aktivní vymaže nebo zablokuje. Dotyčná osoba je oprávněná přijetí cookies odmítnout. V tomto případě bude stránku nadále oprávněna navštěvovat, avšak může to znamenat snížení komfortu užívání stránky.

4.4 Provozovatel je oprávněn používat profilování a behaviorální reklamu, nástroje Google Analytics, Barion pixel, Facebook pixel s čím dotyčná osoba souhlasí.

Znění tohoto dokumentu je účinné od 16. 5. 2021.